De gezondheidstrend is doorgedrongen tot de schoolcatering. Zowel jonge basisscholieren als pubers op het ROC worden gewezen op gezonde en verantwoorde voeding.

Het Voedingscentrum wees er in september op dat het aantal kinderen met overgewicht de laatste 20 jaar is verdubbeld. De stijging neemt de afgelopen jaren schrikbarend toe. Momenteel kampt ruim 1 op de 7 schoolkinderen met overgewicht.

Om overgewicht bij kinderen tegen te gaan is het Voedingscentrum begonnen met de campagne Gezonde Schoolkantine. Scholen worden uitgedaagd op creatieve wijze de strijd tegen overgewicht aan te gaan. Elke schooldag blijven ongeveer 600 duizend Nederlandse kinderen over op school, en dat aantal groeit gestaag.