Consumenten moeten makkelijker naar de rechter kunnen stappen bij een geschil met ondernemers. De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit daarom voor een eenvoudige procedure bij de kantonrechter. Die is sneller en goedkoper dan de bestaande mogelijkheid.

Een eenvoudige procedure is een goede aanvulling op het werk van geschillencommissies, schrijft de SER-commissie voor consumentenzaken donderdag aan minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Burgers kunnen het geschil elektronisch melden bij de griffie van de rechtbank. Zij hoeven geen advocaat in de arm te nemen en er komt alleen een mondelinge behandeling van de zaak als de betrokkenen dat willen of de rechter dat nodig vindt.