De retail krijgt onherroepelijk te maken met de gevolgen van het veranderende klimaat. De kosten voor transport en landbouwproducten voor supermarkten en levensmiddelenproducenten stijgen. En de vraag naar warme kleding neemt af. Dat zijn enkele bevindingen uit het rapport ‘The business of climate change’ van Lehman Brothers, die het effect van de klimaatveranderingen op verschillende economische sectoren onder de loep nam.

De kostenstijging voor de levensmiddelenbranche en supermarkten wordt vooral veroorzaakt door de concurrentie van de productie van biomassa en bio-ethanol met de levensmiddelenproductie. Voorts gaan supermarkten meer verse producten verkopen. Dat komt doordat mensen meer ‘vers’ consumeren bij warm weer.

De kledingbranche krijgt door de hogere tempraturen te maken met minder vraag naar warme kleding. Hierdoor krijgt de sector te maken met een omzetdaling. Dat komt doordat winterkleding meer omzet oplevert dan zomerkleding.