De detailhandel heeft in april van dit jaar 2,6 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Net als in voorgaande maanden boekten de winkels in non-foodartikelen fors meer omzet. De omzet van de foodwinkels nam daarentegen iets af. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend heeft gemaakt.

De omzet van de non-foodwinkels groeide in april van dit jaar met 5,4 procent. Vooral de winkels in kleding behaalden hoge groeicijfers. De omzet steeg gemiddeld met ruim 13 procent. Het mooie weer in april lijkt hierin een rol te spelen. De winkels in woninginrichtingartikelen hadden minder omzet dan een jaar eerder.

De prijzen in de detailhandel waren in april 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume was 0,5 procent groter. De omzetontwikkeling van de detailhandel is negatief beïnvloed doordat de samenstelling van de koopdagen in april van dit jaar ongunstiger was dan in april van vorig jaar.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in april van dit jaar 1,9 procent minder omzet behaald dan in april 2006. De lagere omzet is te wijten aan de ongunstige samenstelling van de koopdagen. Na correctie hiervoor zou er sprake zijn geweest van een lichte omzetgroei. De omzetontwikkeling van de foodwinkels bleef in de eerste vier maanden van dit jaar wel duidelijk achter bij die in 2006.