Ook HEMA en Unox stoppen per 1 januari 2009 met de verkoop van rookworsten die gemaakt zijn van vlees van onverdoofd gecastreerde biggen. Ze haken daarmee aan bij het initiatief van het CBL.

De HEMA is blij dat het CBL kiest voor deze koers. Woordvoerder Judy op het Veld zegt dit tegen meatandmeal.nl. “We zijn het ook helemaal eens over de discussie rond het onverdoofd castreren van biggen.” Eerder was het voor HEMA geen optie om met de verkoop van vlees van onverdoofde biggen te stoppen. “Dan had een aparte productielijn gestart moeten worden. Dit zou veel te complex en te kostbaar geworden zijn.” HEMA doet graag mee nu het CBL met dit initiatief komt. “Het CBL is zo’n grote partij dat dit nu makkelijker gaat.”

Unox, het andere bedrijf dat in het verleden regelmatig bestookt werd door Wakker Dier vanwege het onverdoofd castreren, besloot ook over te gaan op rookworst van verdoofde biggen. “Ook wij zijn met één procent een kleine speler op de markt van Nederlandse varkensvlees”, zegt Gerbert van Genderen Stort van Unilever (waar Unox onder valt). “Nu, met een grote inkooppartij als het CBL erbij, is het makkelijker om deze stap te zetten.” Hij is ervan overtuigd dat de sector tot 2009 voldoende tijd heeft om met oplossingen te komen. Wel verwacht hij dat het vlees door de verdoving wat duurder uitvalt.