Qrius gaat voortaan twee keer per jaar metingen verrichten voor hun jongerenonderzoek. Ook is de leeftijdsgroep van nul t/m vijf jaar toegevoegd. Hierdoor worden vanaf nu alle kinderen, jongeren en jonge volwassenen van nul t/m 29 jaar bij Qrius' onderzoek betrokken.

Voorts zijn ook de vragenlijsten van het onderzoek uitgebreid, in het bijzonder wat betreft het gebruik van nieuwe media. Qrius' jongerenonderzoek is de belangrijkste bron van informatie over kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Nederland.