De komst van megamalls in de winkelvastgoedmarkt is onontkoombaar. Dat stelt Edwin Mulder, partner bij DTZ Zadelhoff en verantwoordelijk voor retail. “Voor ruime winkellocaties aan de randen en ‘in de wei’ is nu al animo, al zijn gemeenten nog huiverig”, aldus Mulder.

Voor de komende periode is duurzaam en maatschappelijk ondernemen een belangrijke trend in de winkelvastgoedwereld. Maar ook diversiteit is een sleutelbegrip. Mitex-voorlichter Paul te Grotenhuis hoopt daarom dat ook zelfstandige detaillisten hun plaats zullen vinden in nieuwe winkelcentra. Hij adviseert deze ondernemers om samen te werken met gemeenten.

Winkelvastgoed zit sterk in de lift. Zo gingen de huren in hoofdwinkelgebieden in 2006 met negen procent omhoog ten opzichte van 2005. Vooral winkelcentra van vijftienduizend tot twintigduizend vierkante meter die een stadsdeel verzorgen, zijn momenteel erg in trek. Nederland telt liefst 2.150 winkelgebieden, waarvan 23 winkelcentra met een oppervlakte van meer dan veertigduizend vierkante meter. De Nederlandse Raad van Winkelcentra spreekt van circa duizend planmatig ontwikkelde winkelcentra. Voorbeelden van recent geopende winkelcentra zijn het Musiskwartier in Arnhem, Entre Deux in Maastricht, De Parade in Bergen op Zoom en Woensxl in Eindhoven.