Jan Linders verbetert uitwisseling data

Jan Linders verbetert uitwisseling data

Supermarktketen Jan Linders werkt binnenkort met een nieuw softwaresysteem dat helpt bij het uitwisselen van data tussen losse applicaties. De zogenaamde Enterprise Service Bus-voorziening wordt gefaseerd vervangen door Ensemble van ontwikkelaar InterSystems. Hiermee streeft de retailer naar een betere samenhang tussen zijn datagegevens.

De ICT-afdeling van de supermarktketen werkt met diverse applicaties die complementair zijn aan elkaar. Tussen de verschillende applicaties, zoals bijvoorbeeld het kassasysteem, het op de detailhandel toegesneden ERP-systeem, het magazijnbeheersysteem en het datawarehouse vindt regelmatig een uitwisseling van gegevens plaats via een zogenaamde Enterprise Service Bus. Deze wordt na een succesvolle pilotperiode vervangen door de nieuwe oplossing.

Het nieuwe platform slaat alle gegevens op waardoor deze gemakkelijk terug te halen zijn. Informatie als logboeken en processtappen zijn hierdoor terug te lezen door de medewerkers voor wie dit relevant is.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends