Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein heeft de nieuwe winkelvisie vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat bewoners en ondernemers de komende twee weken hun reactie kunnen geven op de conceptversie.

De nieuwe winkelvisie is volgens de gemeente al in samenwerking met winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren tot stand gekomen. De speerpunten zijn compacte en levendige winkelcentra, verruimde regelgeving, innovatie en samenwerking.

De uitbreiding van hoofdwinkelcentrum Cityplaza is van de baan. Tijdens de interactieve sessies met betrokkenen is volgens de gemeente gebleken dat ‘een verruiming van het beleid naar winkels op elke hoek van de straat niet wenselijk is’. Bovendien past deze beslissing bij de afspraak tussen het Rijk en de provincie over het zorgvuldig omgaan met nieuwbouwplannen om overcapaciteit aan winkels tegen te gaan.

Supermarkten krijgen op hun beurt wel de ruimte om uit te breiden, omdat andere winkeliers daar profijt van kunnen hebben. Daarnaast zegt de gemeente zich in te spannen om regelgeving die nieuwe concepten zoals mengvormen van winkels met horeca belemmeren, te verruimen. Innovatie wordt gestimuleerd door met een ‘ja, mits’-instelling te werken. Zo roept de gemeente winkeliers op om de afhaalmogelijkheden in het winkelcentrum makkelijker te maken voor klanten.