Markthal-ondernemers furieus over optimistische wethouder

Markthal-ondernemers furieus over optimistische wethouder

De ondernemers in de Rotterdamse Markthal voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Dat blijkt volgens het Algemeen Dagblad uit een brief die door twee ondernemersverenigingen namens alle kraamhouders is verstuurd naar de gemeenteraad.

De brief is een reactie op de brief die wethouder Maarten Struijvenberg vorige week naar de raad stuurde. Daarin stond onder meer dat de samenwerking met eigenaar Klépierre al ‘voorzichtig verbeterde’ en dat hij goede hoop heeft dat een externe adviseur de Markthal erbovenop kan helpen. Het tegendeel is waar, schrijven de ondernemers in hun reactie. ‘Afspraken kunnen niet worden gemaakt of worden niet nagekomen’.

Dat de ergste hitte aanzienlijk is verminderd, zoals in de brief van Struijvenberg staat, klopt volgens de ondernemers niet. ‘Er zijn geen structurele maatregelen genomen tegen de koude- en warmteoverlast’. Ook de aanpak van leegstand valt niet in goede aarde bij de kraamhouders. Klépierre zou leegstand alleen maar zo snel mogelijk willen wegwerken, zonder te letten op het type ondernemers. ‘Er is op dit moment geen visie en er is steeds meer kannibalisatie bij ondernemers onderling’, zo staat in de brief.

Er is volgens de ondernemers, die aandringen op extern onderzoek, ‘geen tijd meer te verliezen’. Struijvenberg wil niet op de kritiek reageren en zegt eerst met de ondernemers in gesprek te willen.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends