Winkelpersoneel kan niet zomaar worden verplicht gebruik te maken van een vingerscankassa. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die was voorgelegd door schoenenzaak Manfield en een medewerkster van de winkel.

In alle Manfield-winkels is voor het systeem gekozen om fraude te voorkomen en vanwege de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens. De vrouw weigerde haar vingerscan af te staan, omdat ze dat een inbreuk vindt op haar privacy. Ze beriep zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds mei vorig jaar van kracht is.

De rechter gaf de vrouw gelijk. De winkelier heeft volgens de rechter onvoldoende duidelijk gemaakt of er alternatieven voor zo'n vingerscankassa voorhanden waren. De uitspraak betekent niet dat een vingerscankassa volledig in de ban wordt gedaan, zegt advocaat Steven Bergwerff die de vrouw bijstond. "De rechter zegt niet met zoveel woorden dat de vingerscan in alle gevallen niet kan, maar wel dat het gebruik in dit geval niet toelaatbaar is. Duidelijk blijkt echter dat een beroep op de bescherming van persoonsgegevens en bedrijfsbelangen niet zomaar voldoende is."

De vrouw werkt niet meer in de schoenenwinkel, zegt Bergwerff. Volgens hem vertrok ze vanwege de verplichting om gebruik te maken van de vingerscankassa, maar ze wilde wel een uitspraak van de rechter horen. Om privacyredenen wil de advocaat niet zeggen waar de winkel is gevestigd. Volgens jurist Roy Odekerken die de winkelier bijstond, ligt het anders. Totdat de rechter een oordeel over de kwestie zou vellen, was ze niet verplicht de vingerscanautorisatie te gebruiken. De vrouw had volgens Odekerken al vóór de mondelinge behandeling haar baan opgezegd.