Ruim veertig procent van de consumenten is bereid langer te wachten op een bestelling als de levering duurzaam is. Dat blijkt uit de nieuwe Duurzaamheidsmonitor van Thuiswinkel.org. 

Vijftien procent van de Nederlandse consumenten vindt het ook niet erg om meer te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot. Dit percentage is licht gedaald; voor de coronacrisis was dit nog zeventien procent. Twaalf procent is niet bereid langer te wachten op een duurzame bezorging. Vergeleken met andere generaties zijn met name millennials steeds minder bereid om duurzame keuzes te maken op het gebeid van e-commerce. Eerder was veertig procent nog bereid langer te wachten op een duurzame bestelling, nu is dat nog 34 procent. Het percentage dat indien nodig extra wilde betalen daalde van achttien naar dertien procent. De babyboomers (1946 - 1961) zijn het meest bereid tot het maken van duurzame keuzes wat webwinkelen betreft.

Vooral inwoners van stadscentra (24 procent) zijn bereid extra te betalen voor duurzame levering. Bij inwoners van woonwijken geldt dat voor zeventien procent, in een dorp veertien procent en buiten de bebouwde kom tien procent. Van de centrumbewoners laat 23 procent duurzaamheid van de webwinkel ook meewegen in het besluit om daar wel of niet een aankoop te doen. Bij inwoners van andere gebieden is dat percentage een stuk lager. Stadsbewoners kiezen daarnaast vaker voor een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen (35 procent) en voelen zich vaker bezwaard over een bestelling (18 procent).

Gevraagd naar de acties die webwinkels kunnen ondernemen om duurzamer te worden, vinden de meeste respondenten het reduceren van plastic (78 procent) zeer belangrijk, gevolgd door het terugdringen van verpakkingsmaterialen in het algemeen (70 procent).