Vloggers mogen binnenkort geen producten meer aanprijzen in hun video’s in ruil voor geld. Dat bevestigt het Commissariaat voor de Media na vragen van het FD

De nieuwe regels zijn gebaseerd op de Mediawet die per 1 november gewijzigd is en maken waarschijnlijk een einde aan het verdienmodel van veel bekende vloggers. Op dit moment betalen bedrijven populaire vloggers soms tienduizenden euro’s om hun product te promoten – veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de videomakers. De nieuwe regels verbieden vloggers echter om kijkers aan te sporen om een product te kopen. Ook wordt het verboden om een product ‘overmatige aandacht’ te geven. Als een vlogger voortaan een product in beeld brengt (zonder aanprijzing), moet aan het begin en einde van het filmpje worden aangegeven dat de video reclame bevat.

In vlogs voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen. Ook krijgen vloggers een aantal plichten die nu al voor onder meer televisieprogramma’s gelden, zoals het jaarlijks betalen van 220 euro aan toezichtkosten aan het Commissariaat voor de Media. Daarnaast moeten ze zich laten beoordelen door Kijkwijzer, wat jaarlijks ruim vierhonderd euro kost. Tot slot moeten ze de scheiding tussen ‘redactie’ en ‘commercie’ opnemen in een redactiestatuut. 

Het Commissariaat voor de Media zegt boetes op te zullen leggen wanneer de regels worden overtreden. Hoe hoog de boetes worden, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk vanaf wanneer de regels gelden, omdat de toezichthouder eerst moet weten wie precies onder de nieuwe regels vallen. Dat wordt op Europees niveau besloten. De nieuwe regels gelden niet voor posts op sociale media, waaronder Instagram; daarvoor geldt de vrijblijvende Reclamecode.