Het verlies van online bloemist Bloomon liep in 2019 verder op. Het nettoverlies kwam vorig jaar uit op ruim 4,3 miljoen euro, waar dat in 2018 nog 4,1 miljoen euro was, zo blijkt uit de jaarcijfers. Door de coronacrisis verwacht het bedrijf in 2020 echter wel een beter resultaat neer te zetten.

Precieze omzetcijfers maakt Bloomon niet bekend, wel laat het weten dat de omzet met achttien procent is toegenomen, al zorgde dat dus niet voor een beter resultaat onderaan de streep. Wel verbeterde het operationeel resultaat. Mede dankzij de stijgende omzet kwam die uit op min vijf miljoen euro, waar dat in 2018 nog negen miljoen euro negatief was. 

Uit de cijfers blijkt daarnaast dat het eigen vermogen eind 2019 strandde op bijna twee miljoen euro in de min. Om dat te verhelpen heeft Bloomon een lening afgesloten bij de Rabobank van 7,5 miljoen euro, die loopt tot 2022. Ook is er een lening uit 2018 van drie miljoen euro - die eigenlijk in 2019 afgelost moest zijn - verlengd tot een onbepaalde tijd. Bovendien is in 2019 ook het personeelsbestand gereduceerd van 133 naar 101 werknemers. 

Voor 2020 is Bloomon echter hoopvol. Het bedrijf zag door de coronacrisis zijn omzet toenemen en verwacht komend jaar break-even te draaien met een positief ebitda. De pandemie zorgde in een toename in het aantal bestellingen, zowel voor de abonnementen als de losse boeketten bloemen.