De stemming onder consumenten is in januari nauwelijks veranderd. Was het consumentenvertrouwen in december nog -20, nu is het -19. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar ligt op -7. Het cijfer van deze maand zit daar ver onder. De hoogste stand werd gemeten in januari 2000 (36) en het dieptepunt werd genoteerd in maart 2013 (-41). 

Consumenten oordeelden iets positiever over de economie. De deelindicator economisch klimaat ging in januari van -40 naar -39. De koopbereidheid blijft onveranderd. Zowel in december vorig jaar als januari dit jaar komt dat cijfer uit op -6. De consument vindt het ongunstiger om grote aankopen te doen in januari dan in december.