Ik hoorde een man op de radio (een retailgoeroe? Een retailer? Een wethouder?) die somber in de retailtoekomst keek en toen met een opmerkelijk plan kwam. Wanneer ketens als V&D, HEMA en C&A zouden verdwijnen – waar hij zo te horen blind vanuit ging – dan zouden niet alleen vele winkels en vele banen verdwijnen. Maar ook – en hier klonk nog net geen tromgeroffel – maar ook een cultuurgoed. Waarna hij, echt waar, in één moeite door pleitte voor een retailmuseum waar dat cultuurgoed bewaard en bekeken kon worden. Een retailmuseum - ik zag het meteen voor me!

Het is 2030 en een docent zegt enthousiast tegen zijn klas: ‘Jongens, we gaan vandaag naar het retailmuseum!’
'Hoi!’ zeggen de kinderen, al hebben ze nog geen idee wat dat is, een retailmuseum. Maar een uur later zijn ze er. Ze worden rondgeleid door een mannetje van ver in de tachtig die vertelt dat hij ooit, lang, lang geleden franchiser was.

‘Wat was dat meneer?’ vraagt een van de kinderen.
'Nou, je was eigenaar van een winkel en toch ook weer niet. Ja, ik zie jullie verbaasd kijken en het was...