De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) moet verplicht klachten van consumentenorganisaties in behandeling nemen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die de kwestie deze week aan zal kaarten bij minister Brinkhorst van Economische Zaken.

Jan ten Hoopen van het CDA licht toe: “De positie van de consument moet in het mededingingsrecht versterkt worden. Dat kan als belanghebbenden hun klachten bundelen en een organisatie namens hen terecht kan bij de NMa.”