Werkgevers schenken hun personeel deze kerstperiode 4,7 miljoen kerstpakketten. Dat is een stijfing van 20 procent in een jaar, rekende KPMG uit dat een onderzoek uitvoerde in opdracht van het Voorlichtingsbureau Kerstpakketten.

Trends in de pakketten zijn dit jaar wellness, sport en gezondheid.