De Europese Commissie heeft ingestemd met een garantieregeling die het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) aan risicokapitaal helpt. Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de zogenaamde Groeifaciliteit 900 miljoen euro begroot tot medio 2012. Het mkb komt vaak moeilijk aan durfkapitaal, omdat de gevraagde bedragen klein zijn terwijl de beoordeling van de plannen vaak evenveel kost als bij grote investeringen.