Wildhandelaren in de Benelux en de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren hebben de handen ineen geslagen. Zij willen de kennis van wildproducten verbeteren. De aanleiding daarvoor zijn de vooroordelen over wild.

De wildhandelaren en de NBPW hebben onder meer de website, wildplaza.com gelanceerd. Consumenten en andere geïnteresseerden kunnen daarop informatie vinden over wild.