Gratis parkeren, helpt dat de winkelier?

Gratis parkeren, helpt dat de winkelier?

Maak het parkeren gratis in winkelgebieden. Die oproep is de laatste tijd weer in opvallend veel gemeenten te horen. Maar schieten winkeliers daar wel iets mee op?