Illusies en retail, ze hebben meer met elkaar gemeen dan je misschien zou denken. Victor Mids, een van ’s lands bekendste illusionisten, weet alles van gedragsbeïnvloeding en ziet nog wel wat verbeterpunten voor retailmerken. “In de winkelstraat is het vooral veel hit and miss.” Een inkijkje in zijn trukendoos.


Wat kunnen we leren van illusies? Dat is de vraag die het leven van Victor Mids al jaren beheerst. Het is het uitgangspunt voor zijn populaire tv-programma Mindf*ck en van alles wat hij daaromheen nog doet, zoals het geven van lezingen en consultancyklussen bij grote bedrijven. Zijn bijzondere vakgebied heeft hij neuromagic gedoopt.