Het ondernemersvertrouwen is in korte tijd nog nooit zo sterk gestegen. De Nederlandse ondernemers zijn erg positief over de gang van zaken in 2006 en zien het nieuwe jaar met veel vertrouwen tegemoet.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Erbo-enquête van de gezamenlijke Kamers van Koophandel. ‘Nog nooit heeft de omslag in het vertrouwen zo snel plaatsgevonden. Dit is nieuw in de historie’, aldus voorzitter Thijs Wöltgens.

De KvK voerde het onderzoek voor de 33ste keer uit. Ongeveer veertigduizend bedrijven deden mee.