Belangenvereniging Mitex en MKB-Nederland gaan actie voeren tegen het verpakkingsbesluit. Beide organisaties dringen er bij staatssecretaris Van Geel op aan een ondergrens van 15 duizend kilo verpakkingsmateriaal per jaar te hanteren. Blijven ondernemingen daaronder dan moeten ze vrijgesteld zijn van de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen. Zij hoeven alleen preventieve maatregelen te nemen om zoveel mogelijk afval te voorkomen.

Sinds 1 januari 2006 moeten producenten en importeurs van verpakkingsmateriaal voldoen aan het Besluit Verpakkingen. Zij moeten rapporteren over de hoeveelheid verpakkingen die zij op de markt brengen. Ook moeten zij betalen voor inzameling en recycling. Ondernemers die draagtasjes en cadeauverpakkingen met hun eigen firmanaam of logo meegeven aan klanten vallen ook onder dit besluit. De uitvoering van het besluit is een doorn in het oog van Mitex, waarop ze besloten tot het schrijven van een brief aan staatssecretaris Van Geel.