Volkswagen-topman Wolfgang Bernhard wordt per 31 januari vervangen door Martin Winterkorn. Bernhard was verantwoordelijk voor het eigen VW-merk. Zijn vertrek is onderdeel van een grotere reorganisatie binnen de top van Volkswagen.

VW gaf geen uitleg over het vertrek van Bernhard, die in februari zitting nam in de directie van het bedrijf.  Als directievoorzitter was hij sindsdien verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Volkswagen. In de media werd gesuggereerd dat zijn positie binnen het bedrijf in geding was.

Het Duitse autobedrijf heeft sterkt te lijden gehad onder de concurrentie, terwijl het daarnaast ook geconfronteerd werd met hogere personeelskosten, overcapaciteit en stijgende grondstofprijzen.