Bedrijven die maatregelen nemen tegen diefstal van eigen werknemers, krijgen voorrang van justitie en politie bij aangifte. Die afspraak staat in een convenant opgesteld door politie, bedrijfsleven en het Openbaar Ministerie.
De partijen hopen zo de criminaliteit op de werkvloer terug te dringen. De geschatte schade die bedrijven lijden door interne criminaliteit wordt geschat op gemiddeld zes procent van de bedrijfswinst.