Gemeenten moeten bedrijfsvriendelijker worden. Daartoe hebben het ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland een speciale ondernemersverordening ontworpen. Deze algemeen plaatselijke ondernemersverordening (apov) wordt vandaag aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

De verordening dient als leidraad voor gemeenten en ondernemers. Gemeentelijke regeldruk heeft geleid tot een wildgroei aan vergunningen, die weer tientallen miljoenen euro`s aan administratieve lasten veroorzaakt voor zowel gemeenten als ondernemers.

De apov voorziet bijvoorbeeld in het maar één keer aanvragen van een vergunning, in plaats van jaarlijks of voor elke gebeurtenis. Ook staat in de verordening dat vergunningsaanvragen automatisch worden goedgekeurd als de gemeente er niet binnen acht weken op heeft gereageerd.