Importeurs zouden op korte termijn meer zuinige auto’s in Nederland moeten introduceren. Dat bepleiten de ANWB, het Wereld Natuurfonds en stichting Natuur en Milieu bij de presentatie van hun toptien zuinige auto’s.
De drie organisaties pleiten ook voor standaard roetfilters voor zuinige dieselauto’s met een lage uitstoot van het broeikasgas kooldioxide.