De Consumentenbond wil een herziening van het consumentenrecht in Europees verband. De consumentenorganisatie pleit hiervoor omdat grensoverschrijdend kopen de klant op dit moment te veel confronteert met verschillende regels.

Er moet betere bescherming voor de consument komen, en daarbij moet ook rekening gehouden worden met de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, vindt de Consumentenbond. De bond stelt dat de modernisering nodig is omdat bij het totstandkomen van het consumentenrecht nauwelijks aandacht is besteed aan de opkomst van internet, laat staan aan de gevolgen van e-commerce.