Minder vlees eten is belangrijker dan een keer de auto laten staan. Dat stellen Gijs Kuneman en Frits van der Schans van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Volgens de heren is vleesconsumptie de grootste en snelst groeiende bron van klimaatverandering. Alleen een totaalpakket aan maatregelen, internationaal en nationaal, kan hier verandering in brengen. De noodzaak van minder vlees eten zou daarbij niet genegeerd mogen worden.

Uit het rapport 'Livestock's long shadow’ van de Food and Agriculture Organization (FAO) blijkt dat de veehouderij 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Dat is meer dan het aandeel van verkeer en vervoer. Daarnaast veroorzaakt vleesproductie watertekort en watervervuiling, erosie, verwoestijning en verlies van soortenrijkdom.

De FAO verwacht een verdubbeling van de vleesconsumptie tussen nu en 2050. Om de milieueffecten niet te laten toenemen, is een halvering van de uitstoot per kilo vlees of liter melk nodig.