Winkel- en bedrijventerreinen waar onveiligheid een acute bedreiging is, hebben recht op subsidie. Het ministerie van Economische Zaken stelt hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Gemeenten kunnen samen met tenminste twee ondernemers de subsidie aanvragen van 21 mei tot 1 juni. Per gehonoreerde aanvraag kan een derde van de kosten vanuit de subsidie vergoed worden. Doelstelling is om in de komende drie jaar de criminaliteit met 25 procent te verminderen.