Consultancybureau Capgemini start binnenkort met een onderzoek onder Merchandise Managers en Category Managers bij retailbedrijven in Nederland. Reden voor het onderzoek is dat uit de adviespraktijk van het bedrijf blijkt dat retailers in hun management-processen nogal wat obstakels tegenkomen.

De ervaring leert dat retailers gebaat zijn bij kruisbestuiving, bij kennisoverdracht vanuit andere retailsegmenten. Deze kennis leidt tot nieuwe inzichten waardoor de eigen processen kunnen worden geoptimaliseerd. Maar hoe krijgt een retailer kennis uit andere retailomgevingen en -segmenten, waardoor hij zijn eigen merchandiseproces kan verbeteren? Capgemini heeft een antwoord: door mee te doen aan de nationale merchandise management survey.

Deelnemers krijgen na afronding van het onderzoek een rapport, waarin de eigen resultaten kunnen worden nagelezen. Resultaten die zijn voorzien van een expert opinion door Capgemini. Daarnaast krijgen deelnemers persoonlijk feedback over hoe hun eigen situatie zich verhoudt tot best practices en andere retailers.

Als u meer informatie over de Merchandise Management Survey wilt kunt u contact opnemen met Armijn Beek van Capgemini: 030-6892745 of Armijn.Beek@capgemini.com