De invoering van gemeentelijke milieuzones per 1 juli stelt detaillisten voor hoofdbrekens. Twee derde van de bestelauto’s die het groot-, midden-, en kleinbedrijf ter beschikking heeft voor de bevoorrading van winkels dreigt bij invoering van de maatregel niet meer inzetbaar te zijn voor stedelijke distributie.

Het Platform Detailhandel in Leidschendam becijferde dat het groot-, midden-, en kleinbedrijf uit 125 duizend winkels met gezamenlijk zo’n 162 duizend bestelauto’s bestaat. Van dit aantal mogen er straks 100 duizend bestelauto’s de milieuzones niet in, uitgaand van een ‘Euro-4-norm’ die in de zones als minimumeis gaat gelden.

“In ogenschouw nemend dat bijvoorbeeld in Tilburg de milieuzone het gehele gebied binnen de ring betreft en men een overgangstermijn voor oude auto’s van slechts een aantal maanden wil invoeren, is het milieuconvenant redelijk funest voor de detailhandel”, stelt Robert Ploeg van Platform Detailhandel Nederland.