Gijs Ellens, algemeen directeur BelCompany, legt zijn functie per 1 juli neer. Ellens vervulde sinds 1 juni 2006 de functie van algemeen directeur binnen BelCompany en was hiervoor werkzaam als algemeen directeur van de Piet Klerkx Groep, een voormalige dochteronderneming van de Macintosh Retail Group. De raad van bestuur van Macintosh Retail Group heeft het verzoek van Ellens ingewilligd. Waarom Ellens zijn functie neerlegt, is niet bekend.