De Groep Publiekstijdschriften van Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) promoot tijdschriften onder bedrijven. Deze maand is de bond begonnen met een campagne.

In diverse publiekstijdschriften worden advertenties gezet met de slogans ‘Tijdschriften doen iets met mensen, mensen doen iets met tijdschriften’ en ‘Tijdschriften, inspiratie die je pákt’. De campagne moet de lezers aanzetten iets met de advertentie te doen: uitscheuren, tonen aan vrienden of familie of het gebruiken van de advertentie als decoratie.