Brancheorganisaties Mitex, MODINT, FNS, Vimagro en FGHS hebben het Platform Ketendigitalisering in het leven geroepen. De leden van het nieuwe platform hebben 7 juni een convenant getekend, waarbij de partijen een intensief samenwerkingsverband op het gebied van ketendigitalisering met elkaar aangaan.

Het Platform Ketendigitalisering is een branche- en ketenbreed samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties Mitex, MODINT, FNS, Vimagro en FGHS. Daarnaast zijn Retail Service Organisaties, GS1 Nederland, een selectie van leveranciers, diverse automatiseringsbedrijven en FashionUnited e-business nauw betrokken bij het Platform.

Voor de retailer betekent de samenwerking dat hij straks digitaal informatie kan uitwisselen zoals orders, artikelinformatie en verkoopcijfers. Het resultaat: een eenvoudige, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en de mogelijkheid veel sneller in te spelen op de markt. Als eerste activiteit start het Platform EDI pilotprojecten op. Door mee te doen aan een pilotproject krijgt een ondernemer intensieve ondersteuning en begeleiding bij het toepassen van ketendigitalisering in de dagelijkse praktijk. Deze praktische benadering kon tijdens de kick-off op vele enthousiaste reacties van zowel retailers als leveranciers rekenen, wat terug te zien was aan de spontane aanmeldingen.

Lees voor meer informatie het volledige persbericht.