Het aantal hectaren voor biologische landbouw in West-Europa is ruim verdubbeld van 1,8 procent in 1998 naar 4,1 procent in 2005. Nederland blijft onder het gemiddelde: hier is 2,5 procent van de landbouwgronden in gebruik voor biologische teelt.

Europees statistisch bureau Eurostat heeft dat dinsdag gemeld. Totaal is 6,1 miljoen hectare in gebruik door biologische boeren. Oostenrijk en Italië zijn het meest biologisch. In Oostenrijk is zelfs elf procent van de landbouwgrond in gebruik bij bioboeren.

Voor alle 27 EU-landen komt het bio-aandeel uit op 3,9 procent van alle akkers en velden in Europa. Gegevens over voorgaande jaren voor de hele EU ontbreken echter.