De Raad van State behandelt deze week bijna honderd bezwaren van supermarkten tegen de gemeenten Amsterdam en IJmond. De lokale overheden eisen dat de winkeliers hun koelmeubelen afdekken uit vrees dat de supers anders niet voldoen aan de afgesproken energiebesparing.

Volgens het blad ‘Handhaving’, een uitgave van het ministerie van VROM over omgaan met milieuregels, gaat ruim zestig procent van de energiekosten van supermarkten op aan koel- en vriesmeubelen.

Het CBL steunt de winkeliers in de kwestie. Volgens de koepelorganisatie zou uit onderzoek van TNO blijken dat de investering met de afdekking van de vrieskasten niet binnen vijf jaar is terug te verdienen.