Producenten van duurzame consumptiegoederen lichten consumenten onvoldoende voor over zaken als garantie, aansprakelijkheid en levertijden. Dat blijkt uit een door de Consumentenautoriteit uitgebrachte inventarisatie van algemene voorwaarden van producten.

Volgens de autoriteit wordt de koper van een ondeugdelijk product vaak ten onrechte doorverwezen naar de fabrikant, terwijl de klant in eerste instantie bij de winkelier terecht zou moeten kunnen. Ook stellen winkeliers ten onrechte dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan een afgesproken levertermijn en stellen ze dat klagen over een defect product alleen mogelijk is binnen veertien dagen, terwijl de wettelijke termijn hiervoor twee maanden is.

“Goede algemene voorwaarden zien wij als startpunt voor eerlijke handel", aldus directeur van de Consumentenautoriteit Marije Hulshof. "In algemene voorwaarden, de 'kleine lettertjes', worden de spelregels tussen de ondernemer en de consument afgesproken. Of ze nu garantievoorwaarden, leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden worden genoemd, in de praktijk zien we dat basisrechten van consumenten regelmatig worden ingeperkt. Daarom roepen wij consumenten op de kleine lettertjes niet al te letterlijk te nemen en alert te zijn.”