In de Nederlandse detailhandel zijn ruim 130 duizend ondernemers actief. Ruim een derde van de huishoudens van ondernemers in de detailhandel is geheel afhankelijk van de bedrijfswinst, terwijl 65 procent behalve winst uit de onderneming nog andere inkomstenbronnen heeft. Het huishoudinkomen van deze ondernemers is vergelijkbaar met het gemiddelde Nederlandse huishoudinkomen. Dat concludeert het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door ITS-Nijmegen.

ITS-Nijmegen heeft in het kader van het HBD-onderzoeksprogramma ‘Demografie van de detailhandel’ een onderzoek uitgevoerd naar de inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel. Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens van de circa 100 duizend ondernemers en 82 duizend van hun partners waarvan de inkomensgegevens (op anonieme basis) over het jaar 2003 bekend zijn.

Klik hier voor het persbericht