Al jaren is een dalende trend waar te nemen in de Nederlandse muziekverkoop. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld en geluidsdragers. Sinds 2000 liep het aantal verkochte cd’s terug van ruim 34 miljoen tot ruim 19 miljoen vorig jaar.

Ook consultant PriceWaterhouseCoopers schetste deze week sombere vooruitzichten voor de traditionele muziekindustrie. “In Europa zal voortdurende piraterij en migratie naar digitale distributie leiden tot verdere terugloop van fysieke distributie”, aldus de voorspellingen die de consultant maakte voor de periode tot 2011.