Het Ik Kies Bewust-logo wordt voortaan ook gehanteerd in de cateringbranche. Veneca, de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties, en de Stichting Ik Kies Bewust zijn overeengekomen dat het logo wordt uitgerold in ruim 4500 bedrijfsrestaurants. Veneca verwacht dat de vraag naar producten met het Ik Kies Bewust-logo flink zal toenemen.

Door de gezamenlijke afspraken zullen op korte termijn ook vers bereide producten en buffetten het Ik Kies Bewust-logo gaan voeren. Daarnaast hebben partijen het voornemen uitgesproken een gezamenlijk ontwikkeltraject op te starten voor de introductie van een nieuw concept: De Bewuste Keuze locatie.

Consumenten krijgen door de samenwerking steeds meer aanbod van producten die voldoen aan de Ik Kies Bewust criteria. Zij kunnen via cateraars (die zich individueel hebben aangesloten bij Stichting Ik Kies Bewust) een ruimer aanbod verwachten van vers bereide producten en buffetten met het Ik Kies Bewust-logo.