Steeds meer Nederlanders kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. De ondernemingszin is sinds eind vorig jaar met veertien procent gestegen, aldus de barometer van de gezamenlijke Kamers van Koophandel. De meeste mensen die een eigen zaak willen starten, deinzen terug wegens de financiële risico’s.

Uit de barometer blijkt dat van alle Nederlanders negen procent de komende vijf jaar een eigen bedrijf wil beginnen. Onder allochtonen is dat veel meer; 24 procent. Van hen ziet echter 60 procent het benodigde eigen vermogen als grootste belemmering.