Een auto aanschaffen wordt vanaf 2008 goedkoper. De bpm, de aanschafbelasting op auto’s, daalt de komende vier jaar met ongeveer een kwart. Volgend jaar daalt de bpm alvast met zes procent. Dit staat in de rijksbegroting van 2008.

De korting op de aanschafbelasting is een opmaat naar de kilometerheffing, die het kabinet in 2011 gefaseerd wil invoeren. De kilometerheffing is een belasting naar tijd en plaats van het autogebruik en moet in de plaats komen van de bpm en de wegenbelasting. Tot de invoering van de kilometerheffing compenseert het kabinet het verlies aan bpm-opbrengsten met een verhoging van de wegenbelasting. Daarna moet de wegenbelasting worden afgeschaft.