Het aantal starters in de retailwereld groeit sterk; starters zijn bovendien steeds vaker vrouw. Ook het aandeel van allochtone ondernemers van de tweede generatie onder starters laat een snelle groei zien. Dit blijkt uit de tweede publicatie in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Demografie van de detailhandel’ van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Sinds 2000 is een sterke toename van starters zichtbaar: van ruim 7.400 in 2000 naar bijna 12.500 in 2005. Een voorlopige raming voor 2006 komt zelfs uit op 13.400 starters.

Sinds 2000 zijn starters steeds vaker vrouwen. In 2000 was 38 procent van de ondernemers die dat jaar een bedrijf in de detailhandel startten een vrouw. In 2005 was dat 48 procent. De afgelopen jaren laat ook een snelle groei zien van het aandeel allochtone starters van de tweede generatie: van vier procent in 2001 tot negen procent in 2005. Het aandeel allochtone ondernemers binnen de totale groep starters steeg van negentien procent in 1995 naar 24 procent in 2005.

Van de starters begint 42 procent in 2005 een ‘niet stenen winkel’: achttien procent begint een internet-/postorderbedrijf, zeventien procent een onderneming in de markthandel en zeven procent in de overige ambulante handel. Dit zijn ondernemingen waarvoor het startkapitaal relatief laag is. Ondernemers die een bedrijf overnemen, nemen in 79 procent van de gevallen een ‘stenen’ winkel over.

Meer lezen? Klik hier voor het persbericht.