De detailhandel maakt misbruik van de zwarte lijst die opgesteld wordt om fraude door personeel tegen te gaan. Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Volgens het college heeft bijna een derde van alle medewerkers op de zwarte lijst voor hooguit twintig euro achterover gedrukt. Structurele wanprestaties of ernstige misstanden, waarvoor het systeem in eerste instantie moest waarschuwen, komen volgens het CBP amper op de lijst voor.

Het CBP baseert zich op een onderzoek naar de meldingen die de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) in 2005 heeft geregistreerd.