Het ministerie van Landbouw, Natuur en Veeteelt (LNV) richt het beleid voor voedsel in 2008 vooral op de consument. In de voorlichting aan de consument zal het voor een belangrijk deel gaan om de relatie tussen voedsel en de manier van produceren, over de vele aspecten die met de productie en samenstelling van voedsel samenhangen. Dat staat in ‘LNV-beleid in 2008’, een korte samenvatting van de plannen van minister Verburg van LNV voor 2008.

Als de consument zijn wensen ten aanzien van dierenwelzijn, energie, milieu, de inrichting van de groene ruimte en eerlijke handel omzet in zijn koopgedrag, is een grote stap te zetten naar verduurzaming van de voedselketen.

In 2008 wordt de eerste versie van de ‘Staat van voedsel in Nederland’ uitgebracht. Hierin staan gegevens over wensen en koopgedrag. Deze ‘staat’ geldt als basis voor het debat. De detailhandel en andere maatschappelijke organisaties worden bij het debat betrokken.