Grootwinkelbedrijven komen in opstand tegen de verplichte heffing die het Productschap Dranken oplegt aan slijterijen. De heffing is niet rechtsgeldig omdat het Productschap niet voldoende draagvlak in de sector geniet, stelt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).

Het Productschap Dranken is een publiekrechterlijke organisatie (pbo). Een pbo kan bij voldoende draagvlak in een sector verplichte heffingen opleggen. Hieruit kan bijvoorbeeld collectieve reclame worden gefinancierd. De grootwinkelbedrijven willen af van deze heffing, terwijl zelfstandige slijters de verplichte bijdrage juist steunen.