De detailhandel bevindt zich al jaren in een transitiefase en is inmiddels bij het grote kantelpunt aanbeland. “De ontwikkelingen die al jaren worden voorspeld, zijn nu aan het gebeuren”, zegt trendwatcher Christine Boland, medeorganisator van komende jaarcongres Trends & Transities in Retail.

Boland wijst als voorbeeld naar het faillissement van V&D en andere ‘oude, vertrouwde retailers’ die in de problemen zitten. Zij hebben te laat gereageerd op de veranderingen in de markt, waardoor hun bestaansrecht in het geding is.

Het bereikte kantelpunt brengt volgens Boland de nodige angst en verkramping met zich mee. Retailers zijn bijvoorbeeld bang het tempo van alle veranderingen niet bij te kunnen houden. “Maar dat hoeft ook niet”, stelt zij. “Als je je eigen tempo maar kunt bijhouden.”

Boland ziet rond het kantelpunt in de retail bovenal veel energie vrijkomen, die gebruikt wordt om de benodigde transitie te maken. Veel bedrijven zijn zich volgens haar opnieuw aan het uitvinden, door terug te grijpen op hoe ze ooit zijn begonnen. “Vaak is het oorspronkelijke bestaansrecht van retailers zo glashelder, dat ze zich afvragen waarom ze zijn gaan zwabberen en zich zo gek hebben laten maken.”

“De goede bedrijven en bedrijven die het weer goed gaan doen grijpen terug op hun eigen essentie, maar dan in de taal van morgen”, vervolgt Boland. Ze worstelen volgens haar vaak nog met de omslag van bijvoorbeeld transacties naar interacties en van winkels naar showrooms of conceptstores. Op het congres Trends & Transities in Retail reikt ze daar handvatten voor aan, onder meer door de grote consumententrends te voorzien van antwoorden.

Naast Boland delen onder meer ceo Peter Berg van Jeans Centre en chief customer officier Colette Clooserman van Jumbo hun visie op trends en transities binnen retail. Praktische voorbeelden, spraakmakende retailcases en heel veel inspiratie zullen de bezoekers van dit event helpen om anders te kijken en zo nieuwe inzichten te vergaren. Trends en Transities in Retail vindt 2 juni plaats in het Convention Centre van het Novotel in Amsterdam. De toegangsprijs voor dit unieke event is 295 euro (excl. btw). Klik hier voor aanmelding of stuur uw contactgegevens o.v.v. Trends & Transities naar events@retailtrends.nl.