IKEA krijgt deels zijn zin over toeslagen

IKEA krijgt deels zijn zin over toeslagen

In de nieuwe cao die IKEA in Nederland heeft afgesloten is de toeslag voor werken op zaterdag tussen twee en zeven uur gehalveerd. De meubelretailer heeft daar bij de vakbonden op aangedrongen vanwege ‘verschuivingen in het winkelgedrag’ van zijn klanten.

IKEA bereikte eind vorige maand al een principeakkoord met FNV over een nieuwe cao, die met terugwerkende kracht per 1 oktober 2016 ingaat. Het akkoord is definitief nu de leden van Werknemersvereniging IKEA Medewerkers (W.I.M.) en FNV ermee hebben ingestemd. “Er ligt een degelijk arbeidsvoorwaardenpakket dat recht doet aan de inzet van onze medewerkers en tegelijkertijd rekening houdt met de actuele ontwikkelingen in de retailmarkt”, zegt IKEA’s cao-onderhandelaar Jelle Visser over de nieuwe afspraken.

De omgang met toeslagen voor koopavonden en zaterdagen was vorig jaar een punt van onenigheid tussen IKEA en FNV. De meubelketen besloot naar aanleiding daarvan alleen een akkoord met W.I.M. af te sluiten, waarin de toeslagen werden versoberd en deels afgeschaft. IKEA noemde die toeslagen achterhaald, omdat er een ‘maatschappelijke acceptatie en wens vanuit de klant’ zou zijn dat winkels langer open zijn. De retailer ziet die tijden daarom als reguliere werkuren.

“Verschuivingen in het winkelgedrag van onze klanten vragen om het toekomstbestendig maken van bepaalde arbeidsvoorwaarden”, zegt Visser over de halvering van de zaterdagtoeslag. Klanten plannen hun bezoek volgens hem steeds vaker ’s avonds en in het weekend. “De zaterdag geldt binnen de retailmarkt tegenwoordig als een reguliere werkdag.”

In het nieuwe akkoord is verder een loonsverhoging van 4,4 procent over de periode van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2018 overeengekomen. Verder ontvangen medewerkers die zes maanden of langer in dienst zijn een eenmalige uitkering van 150 euro bruto.

Reacties